Natuur-inclusieve placemaking op het Zwitsal terrein in Apeldoorn

Voor het Zwitsal terrein in Apeldoorn werd samen met architecte Mireille Langendijk een natuur-inclusief plan ontwikkeld en gerealiseerd met behulp van Jennifer de Jonge van Nest.

 

In de voormalige fabrieken op het terrein van Zwitsal Apeldoorn werden decennia lang de overbekende Zwitsal verzorgingsproducten met het blije babygezichtje geproduceerd. Het is het succesverhaal van de Apeldoornse apotheker en ondernemer Cor Jansen.

 

In 2011 werd de productie op het terrein van Zwitsal na 65 jaar stopgezet. De gemeente Apeldoorn kocht het terrein en de gebouwen in het kader van de herinrichting en vernieuwing van de Kanaalzone. Zwitsal Apeldoorn creëert zijn eigen leefklimaat: een historisch karakter gecombineerd met de innovatiekracht en creativiteit van de ondernemers. Het voelt als een stad in een stad, met zijn eigen ecosysteem.

 

Het gebiedsprofiel Ruimte voor Ontdekking (2016) geeft weer wat de gemeente als eigenaar met het terrein wil bereiken op de lange termijn. Het gebiedsprofiel schetst een vertrekpunt en koers. De ambitie is om ruimte voor ontdekking te creëren. Door de thema’s maken, spelen, beleven en in de nabije toekomst wonen, te laten landen in het gebied komt dit tot stand. Een open en toegankelijk terrein is in wording. Daar waar de historie van het voormalige industriële complex én de huidige innovatiekracht van de stad zichtbaar zijn.

 

In 2020-2021 werden verschillende scenario’s voor de gebiedsontwikkeling uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad. De komende periode gaat dit terrein in de verkoop om het te ontwikkelen tot een levendig gebied waarin naast wonen ruimte is voor innovatieve bedrijfjes, vertier en evenementen.

 

Gelukkig zijn er volop kansen om op deze geweldige plek in Apeldoorn de leefkwaliteit voor mens en dier te verhogen. Natuurlijk met behulp van de natuur die juist ook de ontmoeting tussen mens en natuur stimuleert. Wil je hier eens over van gedachte wisselen? Laat het ons gerust weten.

 

ZWITSAL axonometrie flora
ZWITSAL axonometrie Fauna

Wil je meer informatie of samen aan de slag voor je project? Neem contact op!

Zullen we kennismaken?

We gaan graag in gesprek om te zien hoe we samen kunnen werken en hoe we kunnen helpen.

Nest realiseert een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: