Verduurzaming van stadskerken en de natuur beschermen

Grote stadskerken staan voor dezelfde opdracht als de hele maatschappij: verduurzaming. De meeste daarvan kunnen niet altijd uit de voeten met reguliere duurzaamheidstoepassingen. En daar komen natuurbescherming en natuurinclusief bouwen als eisen vanuit de wet natuurbescherming (wnb) bovenop. De renovatie en verduurzaming van kerkgebouwen vragen om innovatieve ontwerpen rondom energietransitie en natuur-inclusieve oplossingen.

Daarnaast worden in oude gebouwen zoals kerken doorgaans verschillende gebouw-bewonende diersoorten aangetroffen. Deze dieren krijgen eerst een alternatieve verblijfplaats voordat er aan de renovatie begonnen kan worden. In Renkum verzorgden we deze eerste stap van het proces in samenwerking met ecologisch adviesbureau Staring Advies.

Renovatie kerkgebouw Renkum en natuurbescherming

Wil je meer informatie of samen aan de slag voor je project? Neem contact op!

Zullen we kennismaken?

We gaan graag in gesprek om te zien hoe we samen kunnen werken en hoe we kunnen helpen.

Nest realiseert een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: