Referenties van onze natuur-inclusieve projecten

Nest helpt projectontwikkelaars en gebouweigenaren bij het realiseren van de ambities om natuurinclusief en duurzaam te bouwen. Dit doen we met gericht advies over de kansen voor biodiversiteit in een project, en door ondersteuning in de realisatie middels ontwerp en productie van faunavoorzieningen. Daarnaast zorgt Nest op basis van ecologische data voor het meetbaar maken van de impact van ieder project.

Natuurinclusief advies en ontwerp

Gebiedsuitbreiding op grasland en sociale woningbouw

Samen met Inbo en landschapsontwerper Erik Overdiep werken we aan een mooie ontwikkeling van sociale woningen die de aansluiting gaat vormen tussen een dorpskern en het groene buitengebied.

Zo maken we door een bouwproject een omgeving die nu groen lijkt, veel rijkere en biodiversere natuur. 

Green Deal Duurzame Zorg & Natuurinclusief

Er is al veel bekend over de invloed van de natuur op gezondheid in de zorgomgeving. Inzicht in deze elementen is van belang om de omgeving optimaal in te richten. Het RIVM deed hier onderzoek naar en verwerkte dit in de Greendeal Duurzame Zorg. Met deze kennis gingen wij aan de slag voor o.a. het Zaans Medisch Centrum om hen natuurinclusief te laten bouwen met een positief effect op patiënten, medewerkers en dieren.

Dura Vermeer Blokje Opnieuw

Advies, ontwerp en realisatie van de natuur-inclusieve elementen van het circulaire prefab woonconcept Blokje Opnieuw.

Het circulaire en natuur-inclusieve vervolg van Dura Vermeer’s Blokje Om product is Blokje Opnieuw. In samenwerking met architecte Mireille Langendijk ontwierpen we de natuur-inclusieve oplossingen voor deze woningen van woningcorporatie Welbions.

Local projectontwikkeling Den Haag

Natuurinclusief en Klimaatadaptief voorstel in samenwerking met De Zwarte Hond voor de vergunningsaanvraag. Dit voorstel werd direct positief beoordeeld door de gemeente.

Biodiversiteitsplan voor een gebiedsontwikkeling

In opdracht voor een tender van een gebiedsontwikkeling van BPD Ontwikkeling BV brachten we de ecologie in de buurt in kaart en ontwikkelden op basis van deze data analyse en de plannen van de geselecteerde architecten een natuurinclusief voorstel voor de kansen voor natuur en een verbeterd leefklimaat.

BPD logo

Citydeveloper-S projectontwikkeling

Natuur-inclusieve projectontwikkeling en bewonerscommunicatie in Westervoort waarbij we natuur toevoegden voor de buurt.

Visie op natuurinclusief ontwikkelen voor Dura Vermeer

Voor het tender team van Dura Vermeer werkten we aan een visie voor een natuur-inclusieve projectontwikkeling in gemeente Amsterdam. Als basis gebruikten we locatie-specifieke kansen voor de natuur en de impact doelstellingen vanuit Dura’s Good Life analyse. We ontwikkelden een plan waarbij de natuur maximaal zal bijdragen, met groei van biodiversiteit en verbetering van de leefomgeving als startpunten.

Dura Vermeer logo

Natuurinclusief advies en architectuur voor de dieren

Voor verschillende projecten van Urban Climate Architects brachten we de kansen en mogelijkheden voor de natuur in kaart en ontwierpen we een impactvolle, groene omgeving voor mens en dier.

Natuur-inclusieve placemaking op het Zwitsal terrein in Apeldoorn

Voor het Zwitsal terrein in Apeldoorn werd samen met architecte Mireille Langendijk een natuur-inclusief plan ontwikkeld en gerealiseerd met behulp van Jennifer de Jonge van Nest.

Natuurinclusief winkelen en wonen in Leusden

Winkelcentrum wordt kwetterplek door natuur-inclusieve voorzieningen voor huismus, gierzwaluw en vleermuis.

Biobased Pavilion: The Exploded View Beyond Building

Dit paviljoen was te zien tijdens de Dutch Design Week en is een iconische tentoonstelling in de vorm van een huis dat volledig bestaat uit biobased materialen, circulaire bouwmethoden en verhalen over de veranderende waardeketen waar het onderdeel van is. Nest voegde de natuur-inclusieve laag toe aan het ontwerp op basis van de gebruikte biobased materialen.

Natuurinclusief ontwerp en realisatie

Biobased eekhoornbrug voor Gemeente Nijkerk

Met lokale Gelderse makers ontwikkelden en realiseerden we een duurzame eekhoornbrug om deze dieren te helpen verhuizen en een nieuwe plek in het gebied te geven.

Werkplaats Gelders Eikenhout Maarten Kien BIJproducten

BIJproducten Paleis het Loo

Gekapte bomen van Paleis het Loo werden i.s.m. Kien met Hout verwerkt tot door ons ontworpen insectenverblijven die teruggeplaatst werden op het terrein van Paleis het Loo.

Architectuur voor de dieren voor woningcorporatie De Sleutels in Leiden

Gierzwaluwgalerijen en nestkasten passend bij de architectuur van de woningcorporatiewoningen.

Gierzwaluw galerij voor woningcorporaties in Leiden

Maatwerkontwerp biobased kraamkast

In opdracht van BAM ontwierp Nest als architect voor de dieren een kraamkast op een kopgevel passend bij de architectuur van de wijk.

Ontwerp en plaatsing slechtvalkkast

Voor gemeente Steenwijkerland ontwierpen we een nestkast voor de slechtvalk passend in de kerktoren van Steenwijk.

Verduurzaming van stadskerken en de natuur beschermen

Verduurzaming en renovatie stadswijk met natuurbeschermende maatregelen in samenwerking met ecologisch adviesbureau Staring Advies.

Natuurinclusief beleid en onderzoek

Logo Provincie Zuid-Holand

Ambassadeur Natuurinclusief Bouwen Provincie Zuid-Holland

Stimuleren van natuurinclusief bouwen en kansen voor biodiversiteit realiseren.

Gemeente Castricum logo

Natuurinclusief beleid gemeente Castricum

Opstellen van beleidsplan Natuurinclusief Bouwen voor de gemeente Castricum.

Provincie-Utrecht-logo

Convenant Duurzaam Bouwen Provincie Utrecht

Adviseur Biodiversiteit en koppelkansen natuur voor het convenant van de provincie. Bekijk het Handboek Bouwen voor de Toekomst.

Logo WDW Ontwikkelend Beheer

Wijkaanpak mitigatie WDW Vastgoed en Van Wijnen

Onderzoek en advies over wijkgerichte aanpak voor bescherming en groei van gebouw-bewonende diersoorten.

Eigen Haard woningcorporatie logo

Themasessie Natuurinclusief Ontwikkelen voor Eigen Haard

Voor het team van Ontwikkeling & Acquisitie van woningcorporatie Eigen Haard deelden we in een themasessie onze kennis op het gebied van natuurinclusief bouwen.

BAM logo

BAM Renovatie Groene Menukaart

Het helpen opstellen en de partnerselectie voor het duurzame, natuur-inclusieve aanbod van BAM.

Wil je vrijblijvend kennismaken? Neem contact op!

Bij steeds meer bouwprojecten is het gewenst of zelfs verplicht om natuur-inclusieve maatregelen te nemen. Een natuurvriendelijke omgeving is daarnaast ook veel prettiger om in te wonen.

Wil je weten hoe je de natuur mee kunt nemen in jouw bouwproject? Neem contact op!

Nest realiseert een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: