Puntensysteem natuurinclusief bouwen Amsterdam

Waarom natuurinclusief bouwen in Amsterdam

Met een goed natuurinclusief bouwproject verbeter je de leefomgeving, voorkom je vertragingen en onnodige kosten, en voldoe je aan de wensen en eisen van de gemeente en andere stakeholders. Als architect voor de dieren helpt Nest door een sterk natuur-inclusief concept uit te werken en de faunavoorzieningen te ontwerpen en te realiseren. Zo zorgen we samen met projectontwikkelaars en bouwende partijen voor groei van biodiversiteit in de gebouwde omgeving en een betere leefomgevingen voor alle bewoners.

 

Criteria

Om ervoor te zorgen dat de natuur een volwaardige plaats krijgt bij de ontwikkeling van nieuwbouw is een puntensysteem ontwikkeld.
De totstandkoming van deze punten is gebaseerd op een aantal verschillende thema’s die belangrijk zijn voor een toekomstbestendige, biodiverse, duurzame en kwalitatieve leefomgeving van mens en dier en is toepasbaar voor bebouwing en inrichting van de aan de bebouwing aangrenzende (groene) ruimte.

De volgende aspecten zijn bepalend voor de hoeveelheid punten die behaald kunnen worden;

  • Prijs per eenheid

  • Bijdrage aan de biodiversiteit

  • Bijdrage aan duurzaamheid

  • CO2 opslag

  • Voorkomt het hittestress

  • Bijdrage waterberging

  • Belevingswaarde

Om in aanmerking te komen voor de tender dient een minimaal aantal punten te worden behaald. Dit betreft 40 punten (dit was eerder 30 punten). Een bovengrens van het aantal te behalen punten en maatregelen bestaat niet. Hoe meer hoe beter.

Rekentool Puntensysteem

Selecteer de natuur-inclusieve maatregelen die je van plan bent te gaan nemen in het project. Het aantal punten wordt direct getoond. Vul je gegevens in en ontvang het overzicht met de details per e-mail.

1 Definitie bruikbaar dakoppervlak; dakoppervlak zonder dakramen en installaties
2 Definitie bruikbaar geveloppervlak; geveloppervlak zonder puien, deuren, ramen en zonnepanelen

Bonuspunten voor innovatieve groene toepassing (bijvoorbeeld geïntegreerde balkonbakken), i.o.m. stadsecoloog: 5-25 punten

Vraag een kansenscan aan

Wil je je bouwproject natuurinclusief ontwerpen en bouwen, en wil je beter begrijpen wat er mogelijk is voor jouw specifieke project? Vraag een kansenscan aan waarbij we onze kennis en data toepassen op jouw projectlocatie.

Wil je vrijblijvend kennismaken? Neem contact op!

Bij steeds meer bouwprojecten is het gewenst of zelfs verplicht om natuur-inclusieve maatregelen te nemen. Een natuurvriendelijke omgeving is daarnaast ook veel prettiger om in te wonen.

Wil je weten hoe je de natuur mee kunt nemen in jouw bouwproject? Neem contact op!

Nest realiseert een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: