Projectontwikkeling en natuur toevoegen voor de buurt

Het komt nogal eens voor dat omwonenden niet blij zijn met plannen voor projectontwikkeling of herontwikkeling op een stuk grond dat zij zien als een mooi stuk natuur in hun wijk. Soms is het gebied echter wel groen, maar is er toch weinig natuurwaarde. En dan kan een goede natuur-inclusieve projectontwikkeling de biodiversiteit juist laten groeien en zo een rijkere omgeving creëren voor de hele buurt.

Voor een opdracht van projectontwikkelaar Citydeveloper-s brachten we de mogelijkheden voor biodiversiteitsgroei in kaart. Daarbij besteedden we veel aandacht aan de mogelijkheden voor het realiseren van een natuurinclusief plan dat voor de bewoners en omwonende de leefkwaliteit verbeterde door een sterke samenhang in maatregelen en veel aandacht voor zichtbare faunavoorzieningen. Voor de buurt was het voorheen een stille plek. Met dit plan brachten we de natuur juist nog dichterbij, zichtbaar en hoorbaar.

Natuurinclusief plangebied Klapstraat Westervoort

Een woonerf waar je ontwaakt door het gekwetter van de vogels. Waar kinderen achter vlinders aanjagen en klimmen in een boom. Waar je eet uit eigen tuin en het gras lekker niet iedere week gemaaid hoeft te worden. Een plek voor meer mensen én meer dieren. Waar ook het nachtleven spannend is, en toch heel stil. Een plek waar je invliegt, en niet meer uitvliegt.

Daarnaast zorgden we door het realiseren van mitigerende maatregelen voordat de bouw begon. Zo zorgden we dat de soorten die eventueel aangetroffen zouden worden al voldoende alternatieve verblijfplaatsen zouden hebben in het gebied. Hiermee versnelde we het ecologisch proces en kon de bouw sneller van start gaan.

Wil je meer informatie of samen aan de slag voor je project? Neem contact op!

Zullen we kennismaken?

We gaan graag in gesprek om te zien hoe we samen kunnen werken en hoe we kunnen helpen.

Nest realiseert een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: