Ons aanbod in natuur-inclusief advies en ontwerp

Nest creëert kansen voor de natuur in een bouwproject. Dit doen we door natuurinclusief te ontwerpen en het bouwen richting en vaart te geven met praktische oplossingen. Als basis gebruiken we hiervoor de locatie-specifieke kansen voor biodiversiteit en de ontwerpprincipes van ieder uniek bouwproject. Kortom, een integrale en toekomstbestendige oplossing om ook voor de dieren de situatie, de beleving en het wooncomfort te verbeteren en tegelijkertijd aan de Wet Natuurbescherming te voldoen.

Kansenkaart voor biodiversiteit

Kansenscan voor biodiversiteit

Wil je weten welke diersoorten er een goede kans maken voor jouw bouwproject, wat relevant is voor de gemeente, of welke beschermd zullen moeten worden voor de wet natuurbescherming? Welke mogelijkheden zijn er voor flora en fauna om echte habitats te creëren? Alle mogelijkheden vind je in de kansenscan voor biodiversiteit.

Architectuur voor de dieren

Hoe zorg je ervoor dat de faunavoorzieningen goed passen binnen het totale ontwerp van je bouwproject? Kies je voor standaardoplossingen uit onze collectie of ga je voor maatwerk dat we speciaal voor je ontwerpen? We helpen graag met de architectuur voor de dieren in jouw project.

Dura Vermeer Blokje Opnieuw Natuurinclusief
Gierzwaluw inbouwkast Nest architect

Materialisatie en technische tekeningen

De materialen die we voorstellen voor de ontwerpen zijn zo duurzaam mogelijk en bij voorkeur circulair. Om het maatwerk-ontwerp goed te laten realiseren, zorgen we dat er technische tekeningen worden uitgewerkt.

Produceren en realiseren van faunavoorzieningen

De ontwerpen kunnen we voor je produceren en plaatsen op locatie. Dit gebeurt o.a. binnen de kaders van de Wet Natuurscherming waarin het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen als voorschrift is opgenomen. Om de biodiversiteit te laten groeien en materialen niet te verspillen, zorgen we voor blijvende oplossingen.

Paalkast voor vleermuizen XL

Overzicht van de mogelijkheden en prijzen

Kansenscan biodiversiteit en leefomgeving

Goed geïnformeerd van start.
850
00
ex BTW
 • Data-analyse van de projectlocatie met o.a. inzicht in lokale biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving.
 • Een voorstel voor habitatwensen en voorzieningen om behoud te garanderen en biodiversiteit te bevorderen.
 • Een overzicht van de verplichtingen en mogelijkheden vanuit de wetgeving en het gemeentelijke beleid.
 • Planning en budgetimplicaties om mee te nemen in je project.
 • Advisering voor de architect en landschapsarchitect om de natuur-inclusieve maatregelen mee te nemen in hun ontwerp.

Projectadvies

Samen een vliegende start maken.
3400
00
ex BTW
 • We passen onze kennis op het gebied van natuurinclusief ontwerpen en de kansenscan toe op de projectplannen en ontwerpen.
 • Nest wordt onderdeel van het projectteam en woont desgewenst 2 meetings bij en/of verdiept zich via desk research in de projectplannen.
 • De vertaling naar de verbeteringen in het leefklimaat die de voorstellen voor natuurinclusief bouwen kunnen realiseren worden uitgewerkt (zoals klimaat, geluid, spelen en ontmoeten, plaagbestrijding, etc.)
 • We maken een visualisatie van de voor en verwachte na-situatie van de biodiversiteit in het gebied met een bijbehorend monitoringsplan.
 • Wanneer gewenst voegen we een globale kostenraming toe aan de adviezen.
 • We creëren een adviesrapport en geven een mondelinge presentatie en toelichting van de voorstellen.

Samenwerken om natuurinclusief te ontwerpen en bouwen

De kansenscan brengt de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving in en om het projectgebied in kaart. Het geeft ook inzicht in regels die de gemeente heeft voor natuurinclusief bouwen en wat de impact van de wet natuurbescherming op jouw project kan zijn. Deze kansenscan geeft jullie de mogelijkheid om biodiversiteit, klimaatdoelstellingen en natuurinclusief bouwen zelf in de voorstellen mee te nemen en om o.a. de verblijfplaatsen, randvoorwaarden en verdere kansen vanaf het begin van een project mee te laten ontwerpen door zowel de architect als de landschapsarchitect. 

 

Projectadvies

Onze advisering zorgt voor sterke projectvoorstellen om een prettige leefomgeving voor mens en dier te realiseren. Daarnaast zijn ze in lijn met de ambities van de gemeente op het thema Natuurinclusief en Groen bouwen.  

 

Ontwerp en realisatie
Waar relevant kunnen we faunavoorzieningen op maat ontwerpen passend bij de architectuur, deze technisch uitwerken
en daarbij voorstellen voor duurzame en circulaire materialisatie doen. Nest kan deze voorzieningen ook produceren en realiseren

 

Wil je advies over een project met 10+ woningen of gebouwen? Neem dan contact op voor een offerte op maat.

Wil je meer informatie of samen aan de slag voor je project? Neem contact op!

Natuurinclusief ontwerp Dakrand & Aanzicht Nest architect
Nest logo met tagline wit

Nest realiseert een beter leefklimaat en meer biodiversiteit in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: