Adviseert
Ontwerpt
Realiseert​

Als architect voor de dieren helpt Nest met het laten groeien van biodiversiteit in de stad. Dit doen we door faunavoorzieningen te ontwerpen en te realiseren. We adviseren daarnaast bij bouwprojecten met kansenscans voor biodiversiteit, en we betrekken bewoners om zelf bij te dragen en waarnemingen te delen.

Contact met het Nest team - huismussen samen

Natuurinclusief bouwen en verduurzamen

De Wet natuurbescherming (voorheen Flora en Faunawet) zorgt ervoor dat gebouweigenaren verplicht zijn om mitigerende maatregelen te nemen. Door gebrek aan informatie over de benodigde maatregelen en de langdurige onderzoeksperiodes van ecologen lopen veel projecten helaas vertraging op.

Betere informatievoorziening aan het begin van een project over welke diersoorten er op een locatie beschermd dienen te worden, welke kansen voor biodiversiteit er zijn, en hoe dit gerealiseerd kan worden, zou dit kunnen voorkomen. Door aan het begin van een bouwproject de benodigde informatie te hebben die meegenomen kan worden in de projectplanning, kunnen projecten sneller uitgevoerd worden op natuur-inclusieve wijze.

Natuurinclusief ontwerp Dakrand & Aanzicht Nest architect

Architectuur voor de dieren

De faunavoorzieningen en verblijfplaatsen worden ontwikkeld met aandacht voor de behoeftes van de dieren en eisen van de wet natuurbescherming. Zo wordt er o.a. aandacht besteed aan temperatuur, akoestiek, grip, comfort, en de gebruiksfuncties in verschillende seizoenen. Hierbij wordt ecologische kennis vergaard en wordt o.a. gekeken naar specifieke eisen uit bijvoorbeeld de kennisdocumenten van BIJ12 en informatie van diverse beschermingsorganisaties.

De materialen die worden gebruikt zijn bij voorkeur bio-based en van Nederlandse bodem, daarnaast worden vooral materialen gebruikt die bijdragen en de functionaliteit van de voorziening zoals isolatie, ruwheid voor grip en kleurgebruik voor optimale temperatuur.

Ontwikkeling en productie

De ontwerpen worden omgezet in producten in onze eigen werkplaats of de lokale werkplaatsen van onze partners. In de voorbereiding wordt samengewerkt met betrouwbare leveranciers en kundige ambachtslieden. Het resultaat zijn duurzame, weersbestendige en stijlvolle faunavoorzieningen die, naast dat ze functioneel zijn, dus ook niet zullen misstaan in de omgeving. 

Werkplaats Gelders Eikenhout Maarten Kien BIJproducten
Vleermuiskast en koolmeesverblijf tegen Eikenprocessierups van Gelders Eiken

Onze producten: duurzame, circulaire faunavoorzieningen

De bestaande oplossingen zijn veelal van niet-duurzaam hout, beton en plastic gemaakt en worden na tijdelijke plaatsing weggegooid. Door deze oplossingen als eerste partij in Nederland circulair en composteerbaar te maken, zorgen we dat ook de gebouwde omgeving voor de dieren circulair wordt en niet meer verspillend zal zijn. Dit kan zowel via standaard oplossingen of middels maatwerk. Daarnaast is het mogelijk om de tijdelijke faunavoorzieningen te huren in plaats van te kopen.

Veel producten zijn vanuit voorraad en eigen productie leverbaar, dus levering is in korte tijd mogelijk.

Duurzame materialen van onze partners

Wil je meer informatie of samen aan de slag voor je project? Neem contact op!

Zullen we kennismaken?

We gaan graag in gesprek om te zien hoe we samen kunnen werken en hoe we kunnen helpen.