Natuurinclusief advies en ontwerp

Als architect voor de dieren adviseren we in bouwprojecten over kansen voor biodiversiteit, natuur-inclusiviteit en circulariteit. Daarnaast ontwerpt, bouwt en realiseert Nest duurzame, biobased en circulaire faunavoorzieningen die bijdragen aan meer natuur-inclusieve gebouwen en een biodiverse omgeving. We combineren ecologische data, informatie over de projectomgeving, architectonische plannen, puntensystemen, en wensen en eisen vanuit de gemeente tot een projectplan. Zo helpt Nest bij het realiseren van ambities om natuurinclusief en duurzaam te bouwen. Daarnaast zorgt Nest met betrokken bewoners en ecologische data voor het meetbaar maken van de impact van ieder natuurinclusief project.

Een eerste stap richting een fladderende wereld en dan met 7 mijlslaarzen naar natuurinclusief bouwen en wonen.

Dura Vermeer kansenscan biodiversiteit

Kansenscan voor biodiversiteit

Waar passen de verschillende diersoorten goed in het gebied? Welke mogelijkheden zijn er voor flora en fauna om echte habitats te creëren? Alle mogelijkheden vind je in de kansenkaart voor biodiversiteit.

Architectuur voor de dieren

Hoe zorg je ervoor dat de faunavoorzieningen goed passen binnen het totale ontwerp van je bouwproject? Kies je voor standaardoplossingen uit onze collectie of ga je voor maatwerk dat we speciaal voor je ontwerpen? We helpen graag met de architectuur voor de dieren in jouw project.

Dura Vermeer Blokje Opnieuw Natuurinclusief Gierzwaluw
Gierzwaluw inbouwkast Nest architect

Materialisatie en technische tekeningen

De materialen die we voorstellen voor de ontwerpen zijn zo duurzaam mogelijk en bij voorkeur circulair. Om het maatwerk-ontwerp goed te laten realiseren, zorgen we dat er technische tekeningen worden uitgewerkt.

Produceren en realiseren van faunavoorzieningen

De ontwerpen kunnen we voor je produceren en plaatsen op locatie. Dit gebeurt o.a. binnen de kaders van de Wet Natuurscherming waarin het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen als voorschrift is opgenomen. Om de biodiversiteit te laten groeien en materialen niet te verspillen, zorgen we voor blijvende oplossingen.

Paalkast voor vleermuizen XL

Waar kunnen we nog meer mee helpen?

Bewoners informeren en betrekken

Bij natuurinclusief bouwen en verduurzamen kan het zorgen voor goed geïnformeerde en betrokken bewoners veel uitmaken in hoeveel weerstand of enthousiasme je in een project ondervindt. Daarnaast zijn juist de bewoners belangrijk om de biodiversiteit te laten groeien, want waar de bouw stopt, gaat de natuur verder. Nest verzorgt de communicatie en betrekt de bewoners om waarnemingen te delen van biodiversiteit in hun straat of buurt.

Score natuurinclusief puntensysteem

Steeds meer gemeenten en provincies hanteren een puntensysteem om bouwprojecten en vergunningsaanvragen te beoordelen op eisen rondom duurzaamheid, natuur-inclusief bouwen, groen, klimaatadaptatie, en leefklimaat. Ons team ondersteunt met het uitwerken van de scores en bij het onderbouwen van de aanvraag.

Monitoring van biodiversiteit

Het meten van de impact van faunamaatregelen wordt steeds belangrijker. Vaak moet je dit ook overleggen aan de Provincie of Gemeente in de jaren na een project. Wij kunnen deze monitoring verzorgen.

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: