Advies en ontwerp op maat

Als architect voor de dieren ontwerpt, bouwt en realiseert Nest duurzame en circulaire faunavoorzieningen die bijdragen aan meer natuurinclusieve gebouwen en een meer biodiverse omgeving. Daarnaast ondersteunen we bij het realiseren van ambities om bij te dragen aan meer biodiversiteit, natuurinclusiviteit en circulariteit. Dit doen we met gericht advies over de kansen voor biodiversiteit in een project, en door ondersteuning in de realisatie middels ontwerp en productie van circulaire, natuurinclusieve elementen.

We combineren ecologische data, informatie over de projectomgeving, architectonische plannen, puntensystemen, en wensen en eisen vanuit de gemeente tot een projectplan met de kansen voor biodiversiteit.

Een eerste stap richting een fladderende wereld en dan met 7 mijlslaarzen naar natuurinclusief bouwen en wonen.

Kansenkaart voor biodiversiteit

Kansenkaarten voor biodiversiteit

Waar passen de verschillende diersoorten goed in het gebied? Welke mogelijkheden zijn er voor flora en fauna om echte habitats te creëren? Alle mogelijkheden vind je in de kansenkaart voor biodiversiteit.

Pre-quickscans

Wil je weten welke dieren er waargenomen zijn in een gebied? Welke soorten zijn beschermd en welke diersoorten maken een goede kans? De pre-quickscan geeft hier antwoord op.

Pre quick scan biodiversiteit
Natuurinclusief ontwerp Dakrand & Aanzicht Nest architect

Architectuur voor de dieren

Hoe zorg je ervoor dat de faunavoorzieningen goed passen binnen het totale ontwerp van je bouwproject? Kies je voor standaardoplossingen uit onze collectie of ga je voor maatwerk dat we speciaal voor je ontwerpen? We helpen graag met de architectuur voor de dieren in jouw project.

Materialisatie en technische tekeningen

De materialen die we voorstellen voor de ontwerpen zijn zo duurzaam mogelijk en bij voorkeur circulair. Om het maatwerk-ontwerp goed te laten realiseren, zorgen we dat er technische tekeningen worden uitgewerkt.

Paalkast voor vleermuizen XL

Produceren en realiseren van faunavoorzieningen

De ontwerpen kunnen we voor je produceren en plaatsen op locatie. Dit gebeurt o.a. binnen de kaders van een ontheffing voor de Wet Natuurscherming waarin het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen als voorschrift is opgenomen. En ook permanente oplossingen kunnen we met ons team realiseren.

Waar kunnen we nog meer mee helpen?

Bewoners informeren en betrekken

Bij natuurinclusief bouwen en verduurzamen kan het zorgen voor goed geïnformeerde en betrokken bewoners veel uitmaken in hoeveel weerstand of enthousiasme je in een project ondervindt. Nest verzorgt de communicatie en betrekt de bewoners om waarnemingen te delen vanbiodiversiteit in hun straat of buurt.

Natuurinclusief bouwen puntensysteem score

Score natuurinclusief puntensysteem

Steeds meer gemeenten en provincies hanteren een puntensysteem om bouwprojecten op te beoordelen en vergunningsaanvragen te beoordelen. Ons team ondersteunt met het uitwerken van de scores en onderbouwen van de aanvraag.

Monitoring van biodiversiteit

Het meten van de impact van faunamaatregelen wordt steeds belangrijker. Vaak moet je dit ook overleggen aan de Provincie in de jaren na een project. Wij kunnen deze monitoring verzorgen.

Monitoring van biodiversiteit

Wil je meer informatie of samen aan de slag voor je project? Neem contact op!

Zullen we kennismaken?

We gaan graag in gesprek om te zien hoe we samen kunnen werken en hoe we kunnen helpen.

Faunest heet nu: Nest architect voor de dieren

Wil je meer weten over hoe wij je kunnen helpen om natuurinclusief te bouwen en te voldoen aan de wet natuurbescherming? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.