Natuurinclusief projectplan voor een projectontwikkeling in de Binckhorst

Binckhorst waterfront park Okra

Afbeelding: OKRA Landschapsarchitecten

Voor projectontwikkelaar Local werkten we het natuurinclusief en klimaatadaptief plan uit voor een ontwikkeling in de Binckhorst in Den Haag. 

 

Natuurinclusief bouwen

We zorgden samen met de landschapsarchitect en architect voor voldoende punten vanuit het puntensysteem natuurinclusief bouwen (grootstedelijke bebouwing).

 

Wateropvang en buffering:

Het plan heeft een opvangcapaciteit en systeem om voldoende water minimaal 24 tot 48 uur vast te houden in lijn met het beleid voor ‘Den Haag Klimaatbestendig’. Op alle daken wordt water gebufferd via groen dat ruim 75% van het dakoppervlak beslaat. Met waterkratten en pijpen wordt het water langer vastgehouden.
 

Biodiversiteit en biotopen

Binnen het project werden complete biotopen gerealiseerd voor de geselecteerde doelsoorten door voedsel, verblijven en andere randvoorwaarden te realiseren binnen het plangebied. De voorgestelde biotopen passen het beste bij dit type bebouwing en sluiten aan bij de soorten die in de buurt zijn aangetroffen en/of kansrijk zijn op basis van de locatie analyse en kansenscan. Ook voor mensen is een prettige biotoop gerealiseerd met veel groene buitenruimte met schaduw en voldoende mogelijkheid om te ontmoeten en te ontspannen (reuring, ruis en rust).

Huismus over ons Nest architect voor de dieren

Wil je vrijblijvend kennismaken? Neem contact op!

Bij steeds meer bouwprojecten is het gewenst of zelfs verplicht om natuur-inclusieve maatregelen te nemen. Een natuurvriendelijke omgeving is daarnaast ook veel prettiger om in te wonen.

Wil je weten hoe je de natuur mee kunt nemen in jouw bouwproject? Neem contact op!

Nest realiseert een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: