Natuurinclusief bouwen voor projectontwikkelaars

Nest helpt projectontwikkelaars en gebouweigenaren bij het realiseren van de ambities om natuurinclusief en duurzaam te bouwen. Dit doen we met gericht advies over de kansen voor biodiversiteit in een project, en door ondersteuning in de realisatie middels ontwerp en productie van faunavoorzieningen. Daarnaast zorgt Nest op basis van ecologische data voor het meetbaar maken van de impact van ieder project.

Projecten voor projectontwikkelaars en gebouweigenaren

BPD logo

Biodiversiteitsplan voor een gebiedsontwikkeling

In opdracht voor een tender van een gebiedsontwikkeling van BPD Ontwikkeling BV brachten we de ecologie in de buurt in kaart en ontwikkelden op basis van deze data analyse en de plannen van de geselecteerde architecten een natuurinclusief voorstel voor de kansen voor natuur en een verbeterd leefklimaat.

Daarmee realiseerden we een plan dat veel biodiversiteit in het gebied zou gaan opleveren, ontwikkeld als habitatten met kennis van doelsoorten. Dit waren dus geen losse flarden en elementen, maar toonden de expertise op het gebied van natuurinclusief bouwen aan de gemeente. De mogelijkheden voor ecosysteemdiensten werden in kaart gebracht die zorgden voor een verbeterd leefklimaat om zo waarde toe te voegen aan het plan en de gemeente kosten te besparen in de toekomst. Daarnaast was er aandacht voor de programmering voor de bouwfase en voor het betrekken van buurtbewoners.

BPD logo

In opdracht voor een tender van een gebiedsontwikkeling van BPD Ontwikkeling BV brachten we de ecologie in de buurt in kaart en ontwikkelden op basis van deze data analyse en de plannen van architecten en experts van Karres & Brands en Space & Matter een natuurinclusief voorstel voor de kansen voor natuur en een verbeterd leefklimaat.

Daarmee realiseerden we een plan dat veel biodiversiteit in het gebied zou gaan opleveren, ontwikkeld als habitatten met kennis van doelsoorten. Dit waren dus geen losse flarden en elementen, maar toonden de expertise op het gebied van natuurinclusief bouwen aan de gemeente. De mogelijkheden voor ecosysteemdiensten werden in kaart gebracht die zorgden voor een verbeterd leefklimaat om zo waarde toe te voegen aan het plan en de gemeente kosten te besparen in de toekomst. Daarnaast was er aandacht voor de programmering voor de bouwfase en voor het betrekken van buurtbewoners.

> Meer over dit project voor BPD

Bewoners betrekken bij projectontwikkeling

Het komt nogal eens voor dat omwonenden niet blij zijn met plannen voor projectontwikkeling of herontwikkeling op een stuk grond dat zij zien als een mooi stuk natuur in hun wijk. Soms is het gebied echter wel groen, maar is er toch weinig natuurwaarde. En dan kan een goede natuur-inclusieve projectontwikkeling de biodiversiteit juist laten groeien en zo een rijkere omgeving creëren voor de hele buurt.

> Lees meer over dit project

Logo Citydeveloper-s
Gemeente Nijkerk logo

Ruimte maken voor natuur-inclusieve projectontwikkeling

Als architect voor de dieren werken we ook aan gebiedsontwikkeling. Zo bouwen we hotels, bruggen en restaurants, ook voor de eekhoorns. Wat was er aan de hand? De Gemeente Nijkerk wilde nieuwe woningen realiseren. Uit het ecologisch onderzoek bleek echter dat er in dit gebied jaarrond beschermde nesten van eekhoorn aanwezig zijn. Daarom hielpen we de eekhoorns verhuizen naar een ander deel van het projectgebied. Zo’n verhuizing met de aanleg van een nieuw leefgebied in verband met een projectontwikkeling is een voorbeeld van natuurinclusief bouwen. Zo blijven de eekhoorns een prettig leefgebied houden, samen met de mensen die hier komen wonen.

> Lees meer over dit project

Wil je meer informatie of samen aan de slag voor je project? Neem contact op!

Zullen we kennismaken?

We gaan graag in gesprek om te zien hoe we samen kunnen werken en hoe we kunnen helpen.
Nest logo met tagline wit

Nest realiseert een beter leefklimaat en meer biodiversiteit in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: