Natuurinclusief bouwen voor gemeentes

Nest helpt gemeentes met het laten groeien van biodiversiteit in de gebouwde omgeving door ondersteunende beleidsdocumenten zoals een gids met natuur-inclusieve maatregelen en een bijbehorend puntensysteem te ontwikkelen. Ook verrijken we biodiversiteitsdata en brengen we kansen in kaart. Daarbij betrekken we burgers voor het crowdsourcen van data over natuur in de stad en het meten van de effectiviteit van maatregelen rondom natuurinclusief bouwen.

Mogelijkheden voor gemeentes

Stadsgids met mitigerende maatregelen

Om bouwende partijen te ondersteunen bij het natuurinclusief bouwen, renoveren en verduurzamen, is een gids met maatregelen en inspirerende voorbeelden om de verschillende mogelijke natuur-inclusieve maatregelen te tonen een handig document. Nest kan deze ontwikkelen op basis van lokale wensen en ontwerpen in de huisstijl van de gemeente.

Puntensysteem natuurinclusief bouwen

Steeds meer gemeentes maken gebruik van een natuurinclusief puntensysteem om op gestructureerde wijze voorwaarden te stellen bij het bouwen of verbouwen. Het puntensysteem is onderdeel van het beleid en kan gebruikt worden als toetsingsinstrument. Bij het ontwikkelen van het puntensysteem delen we de ervaringen van verschillende gemeentes en bouwende partijen om zo tot een best-practise versie te komen.

Waarneming.nl logo

Waarnemingen van betrokken bewoners

Nest wil bewoners meer betrekken bij de natuur in hun straat en wijk door biodiversiteit om hen heen en de oplossingen voor natuurinclusief bouwen en wonen zichtbaarder, informatiever en interactiever te maken. Daarbij willen we ze activeren om hun waarnemingen van natuur in de stad en specifiek van bewoning van gebouwen en nestkasten te delen. Zo willen we ze aanzetten tot participatie, en de groei van biodiversiteit kansrijk maken.

 

Informatieve biodiversiteitsportal

Voor gemeentes en locaties binnen de gebouwde omgeving, zoals stadsparken en bouwprojectlocaties, kunnen we in samenwerking met waarneming.nl een webportal beschikbaar maken. Hier kunnen bewoners en bezoekers geïnformeerd worden over biodiversiteit om hen heen en worden ze aangezet tot het delen van eigen waarnemingen. Daarbij verzorgen we de data analyse en rapportage over de kansen en groei van biodiversiteit in een gebied.

Waarneming portal

Wil je meer informatie? Neem contact op!

Zullen we kennismaken?

We gaan graag in gesprek om te zien hoe we samen kunnen werken en hoe we kunnen helpen.
Nest logo met tagline wit

Nest realiseert een beter leefklimaat en meer biodiversiteit in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: