Realisatie van faunavoorzieningen en mitigatie van beschermde diersoorten

Mitigatie van beschermde diersoorten

Om dieren te beschermen in het kader van de wet natuurbescherming en om de biodiversiteit in de gebouwde omgeving te laten groeien kunnen we helpen door nestkasten voor vogels en vleermuiskasten te plaatsen en gebouwen die gerenoveerd of gesloopt gaan worden ongeschikt te maken voor bewoning. Dit doen we volgende richtlijnen van de provincie.

Tijdelijke, alternatieve verblijfplaatsen

In navolging van de wet natuurbescherming dienen er vaak alternatieve verblijfplaatsen te worden aangeboden voor beschermde diersoorten in de gebouwde omgeving. Ons team kan o.a. de montage van nestkasten en vleermuiskasten op de gevel realiseren. Dit doen we met een deskundig en ervaren team. Zo nemen we je werk uit handen.

Vrijstaande faunavoorzieningen realiseren

We produceren en plaatsen ook grote verblijven, zoals paalkasten. Zeker wanneer er op gebouwen geen geschikte plekken zijn voor verblijven, bij sloop, of wanneer er meerdere projecten in hetzelfde gebied plaats zullen vinden, kan dit een goede oplossing zijn. We realiseren ook vogeltillen en eekhoornbruggen waarbij we zorgen voor een passende alternatieve habitat voor de dieren.

Natuurvrij maken afplakken van gevels en exclusion flaps aanbrengen

Natuurvrij maken, afplakken en exclusion flaps aanbrengen

We kunnen gebouwen voorzien van maatregelen en ze ongeschikt te maken voor bewoning. Dit is nodig wanneer deze op een later moment gerenoveerd of gesloopt gaan worden. We doen dit op basis van het ecologisch werkprotocol van de verantwoordelijke ecoloog en in lijn met de richtlijnen van BIJ12.

Documentatie, bewonerscommunicatie en monitoring

Bij ieder project dat we realiseren delen we de bijbehorende documentatie zoals omschreven in het werkprotocol, inclusief foto’s. Desgewenst kunnen we ook de communicatie richting bewoners verzorgen en de monitoring achteraf om de effectiviteit te meten.

Monitoring van biodiversiteit

Circulaire en biobased faunavoorzieningen

We ontwikkelen nestkasten en andere faunavoorzieningen. Deze bouwen we met FSC hout en andere duurzame, biobased materialen. Als architect voor de dieren hebben we vanzelfsprekend de natuur en specifiek de dieren als uitgangspunt voor onze ontwerpen en materialen. We gebruiken de richtlijnen van BIJ12 en van onze ecologische adviespartners voor het ontwikkelen van producten en bij het selecteren van de juiste materialen. We houden rekening met o.a. temperatuur, isolatie, vochtigheid, akoestiek en grip om de dieren een zo prettig mogelijk (tijdelijk) onderkomen te bieden.

Vleermuiskast 2 compartimenten FSC hout en houtwolcementplaat
Vleermuiskast met 2 compartimenten
Gierzwaluw galerij met 3 nestkasten
Gierzwaluw galerij met 3 ingebouwde nestkasten
Huismus 2 onder 1 kapper broedkast
Huismus broedkast 2 onder 1 kapper
Paalkast zomerverblijf en paarverblijf voor 50+ vleermuizen
Paalkast voor vleermuizen met vogeldakje
Eikenprocessierups kast voor vleermuis en koolmees
Eikenprocessierupskast voor koolmezen en vleermuizen

We helpen graag mee om de natuur te beschermen en biodiversiteit te laten groeien.

Is er een project waarbij we zouden kunnen helpen om natuur te beschermen en biodiversiteit te laten groeien? Neem contact op!

Nest realiseert een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: