Mitigatie van beschermde diersoorten

Om diersoorten te beschermen  in het kader van de wet natuurbescherming kunnen we helpen door nestkasten en vleermuiskasten te plaatsen en gebouwen ongeschikt te maken.

Tijdelijke faunavoorzieningen en nestkasten ophangen aan de gevel

Tijdelijke faunavoorzieningen plaatsen

In navolging van de wet natuurbescherming dienen er vaak alternatieve verblijfplaatsen te worden aangeboden voor beschermde diersoorten in de gebouwde omgeving. Ons team kan o.a. de montage van nestkasten en vleermuiskasten op de gevel realiseren. Dit doen we met een deskundig en ervaren team. Zo nemen we je werk uit handen.

Vrijstaande faunavoorzieningen realiseren

We produceren en plaatsen ook grote verblijven, zoals paalkasten. Zeker wanneer er op gebouwen geen geschikte plekken zijn voor verblijven, bij sloop, of wanneer er meerdere projecten in hetzelfde gebied plaats zullen vinden, kan dit een goede oplossing zijn. We realiseren ook vogeltillen en eekhoornbruggen waarbij we zorgen voor een passende alternatieve habitat voor de dieren.

Plaatsen vleermuis massaverblijf paalkast
Natuurvrij maken afplakken van gevels en exclusion flaps aanbrengen

Natuurvrij maken, afplakken en exclusion flaps aanbrengen

We kunnen gebouwen voorzien van mitigerende maatregelen en ze ongeschikt maken voor bewoning. Dit is nodig wanneer deze op een later moment gerenoveerd of gesloopt gaan worden. We doen dit op basis van het ecologisch werkprotocol van de verantwoordelijke ecoloog en in lijn met de richtlijnen van BIJ12.

Documentatie, bewonerscommunicatie en monitoring

Bij ieder project dat we realiseren delen we de bijbehorende documentatie zoals omschreven in het werkprotocol, inclusief foto’s. Desgewenst kunnen we ook de communicatie richting bewoners verzorgen en de monitoring achteraf om de effectiviteit te meten.

Monitoring van biodiversiteit

We helpen graag mee om de natuur te beschermen

Is er een project waarbij we zouden kunnen helpen om diersoorten te beschermen, gebouwen ongeschikt te maken en alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd moeten worden? Of zou je graag een keer kennismaken en bespreken hoe we kunnen samenwerken? We gaan graag in gesprek.

Faunest heet nu: Nest architect voor de dieren

Wil je meer weten over hoe wij je kunnen helpen om natuurinclusief te bouwen en te voldoen aan de wet natuurbescherming? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.