Natuurinclusief ontwerp in Delft

Logo Urban Climate Architects
Kansenscan Biodiversiteit Groen-blauwe verbindingen in Delft plangebied

Kansenscan en locatie-analyse

Bij de start van een project maken we doorgaans een locatie-analyse en kansenscan om te bepalen welke diersoorten er in de buurt zitten en wat de groenblauwe hoofdstructuren zijn waar verschillende soorten gebruik van maken.
 
Habitats en blauw-groene verbindingen
Zo kijken we vanuit het plangebied naar blauwgroene verbindingen binnen de stad, door de stad en naar buiten de stad die voor de vleermuis relevant kunnen zijn. Boven de stad kan de gierzwaluw foerageren en in de wijk vindt de huismus voedsel en veiligheid. Op projectniveau wordt het duidelijk welke habitats in de directe omgeving van belang zijn, zoals de projectgebonden grond, de tuinen en woningen grenzend aan het project en het aangrenzende water en groenstructuren.

Ecologisch onderzoek

Onze ecoloog bracht op basis van ecologisch onderzoek de kansen voor verschillende diersoorten in kaart. De locatie-analyse gaf daarbij weer welke soorten er al in de buurt aanwezig zijn. Vanuit die kennis konden we een goed advies geven over welke soorten er een goede plek kunnen vinden en welke je in vrij korte tijd zou kunnen verwachten wanneer je de randvoorwaarden realiseert.

 

De leefomgeving van mensen verbeteren

Daarnaast keken we ook naar de ‘menselijke biotoop’ en de kansen en eventuele uitdagingen in de leefomgeving. Vervolgens brachten we -met het beleid op het gebied van natuurinclusief bouwen en klimaat-adaptieve richtlijnen als basis- vanuit een schetsontwerp de mogelijkheden voor een natuurinclusief plan in beeld.

Zo bepalen de locatie en de architectuur alle ingrediënten voor een natuurinclusief ontwerp van het gebouw en de omgeving waarin de natuur volop de kans krijgt.

Wil je vrijblijvend kennismaken? Neem contact op!

Bij steeds meer bouwprojecten is het gewenst of zelfs verplicht om natuur-inclusieve maatregelen te nemen. Een natuurvriendelijke omgeving is daarnaast ook veel prettiger om in te wonen.

Wil je weten hoe je de natuur mee kunt nemen in jouw bouwproject? Neem contact op!

Nest realiseert een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: