Gebiedsontwikkeling in de Binckhorst in Den Haag

3 + 3 tips voor natuurinclusief ontwikkelen en bouwen

Samenvatting van de plannen voor gebiedsontwikkeling in de Binckhorst

De gebiedsontwikkeling in de Binckhorst in Den Haag is een transformatie van industriegebied naar woon-werkgebied met 5.000 nieuwe woningen en 5.000 nieuwe werkplaatsen in 20 jaar. De focus zal liggen op de maakindustrie in een hoogstedelijke omgeving.

Natuurinclusief bouwen in Den Haag

Voor nieuwe ontwikkelingen in Den Haag is het Groen- en Natuurinclusief Puntensysteem relevant en het beleid rondom stadsnatuur in de gemeente.

Hierbij 3 tips voor een natuur-inclusieve projectontwikkeling en bouwen in de Binckhorst:

En onze 3 bonus tips:

Binckhorst nieuwbouw projecten

Een aantal projecten waarvoor plannen gemaakt zijn in de Binckhorst zijn waarvan een aantal al zijn opgenomen in het omgevingsplan:

 

  • Binckeiland met daarbij De Binck en Binckeiland van Local, Vorm en BPD;
  • Franck is een Binck door Stebru dat in zijn geheel zal worden afgenomen door Vesteda;
  • One Milky Way: een multifunctioneel gebouw met een 70 meter hoge toren in de Binckhaven;
  • De Nieuwe Hallen: Duinstede Beheer BV ontwikkeld s.m. MEI Architecten o.a. woningen, bedrijfsruimte en horeca;
  • Maanplein 110: Voormalig ‘Luna’ wordt getransformeerd tot woningen en commerciële ruimte;
  • 100% Sociaal: NU Projectontwikkeling ontwikkelt in de Binckhorst 300 sociale huurwoningen (afname door Staedion) en circa 11.000 m2 aan economische meters
  • Junopark: Dit is een samenwerking tussen BPD, AM, NU projectontwikkeling en gemeente metin totaal ca. 1000 woningen en een basisschool. Het Junopark is ook aangewezen als experiment in het kader van een Gebiedsinvesteringszone (GIZ), gefinancierd vanuit het rijk;
  • B-Proud dat door OZ Architecten is ontworpen in opdracht van Local;
  • Binck City Park van Vorm;
  • Linck Era Contour: Een projectontwikkeling met een grote variatie in typologie van woningen en woninggrootte (met (vrije sector) huurwoningen, koopwoningen voor starters, gezinnen én doorgroeier) is er een groot divers aanbod. Op de lagere verdiepingen is er ruimte voor horeca en kleinschalige bedrijven.

Bron: gemeente Den Haag raadsinformatie

Heb je vragen of suggesties?

Stuur ons een bericht via: [email protected].

 

Afbeeldingen:

Google Maps

OKRA LANDSHAPSARCHITECTEN BV

denhaag.raadsinformatie.nl

Nest realiseert een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: