Dura Vermeer Blokje Opnieuw Natuurinclusief

Natuurinclusief Blokje Opnieuw voor Dura Vermeer

Het circulaire en natuur-inclusieve vervolg van Dura Vermeer’s Blokje Om concept is Blokje Opnieuw. In samenwerking met architecte Mireille Langendijk ontwierpen we de natuur-inclusieve oplossingen voor dit prefab concept (houtbouw sloop-/nieuwbouwproduct) om snel en schaalbaar energiezuinige woningen te bouwen voor o.a. woningcorporatie Welbions in Hengelo. Hierbij ging het niet alleen om het toevoegen van faunaverblijven, maar ook om het zorgen voor de randvoorwaarden die voor de verschillende diersoorten belangrijk zijn. Data analyse van relevante soorten per locatie zorgden daarbij voor oplossingen die echt in de omgeving pasten.

Van Blokje Om naar Blokje Opnieuw

Waar het Blokje Om van Dura Vermeer al duurzaam, circulair en van hout was, voegen ze daar in dit vervolg dus niet alleen meer biobased materialen aan toe, maar ook de oplossingen om de natuur te beschermen en te laten groeien. Na de renovatie werden de gebouwen daarmee energiezuiniger en konden meer dieren er hun woning in vinden.

Onze bijdrage

Kansenscan biodiversiteit

Locatie-analyse met verplichtingen en mogelijkheden voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten

Natuurinclusief ontwerp

Een optimalisatie om de ontwerpvoorstellen voor architectuur en landschap natuur-inclusiever te maken.

Ontwerp en realisatie

Uitwerken van de ontwerpen van architectuur voor dieren, zoals nestkasten, en het realiseren van faunavoorzieningen

Wil je meer informatie of samen aan de slag voor je project? Neem contact op!

Zullen we kennismaken?

We gaan graag in gesprek om te zien hoe we samen kunnen werken en hoe we kunnen helpen.
Nest logo met tagline wit

Nest realiseert een beter leefklimaat en meer biodiversiteit in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: