Dura Vermeer Blokje Opnieuw Natuurinclusief

Natuurinclusief Blokje Opnieuw voor Dura Vermeer

Het circulaire en natuur-inclusieve vervolg van Dura Vermeer’s Blokje Om concept is Blokje Opnieuw. In samenwerking met architecte Mireille Langendijk ontwierpen we de natuur-inclusieve oplossingen voor dit prefab concept (houtbouw sloop-/nieuwbouwproduct) om snel en schaalbaar energiezuinige woningen te bouwen voor o.a. woningcorporatie Welbions in Hengelo. Hierbij ging het niet alleen om het toevoegen van faunaverblijven, maar ook om het zorgen voor de randvoorwaarden die voor de verschillende diersoorten belangrijk zijn. Data analyse van relevante soorten per locatie zorgden daarbij voor oplossingen die echt in de omgeving pasten.

Van Blokje Om naar Blokje Opnieuw

Waar het Blokje Om van Dura Vermeer al duurzaam, circulair en van hout was, voegen ze daar in dit vervolg dus niet alleen meer biobased materialen aan toe, maar ook de oplossingen om de natuur te beschermen en te laten groeien. Na de renovatie werden de gebouwen daarmee energiezuiniger en konden meer dieren er hun woning in vinden.

Onze bijdrage: natuurinclusief ontwerp volop kansen voor biodiversiteit

Dura Vermeer kansenscan biodiversiteit

Biodiversiteit en leefklimaat in kaart gebracht

Locatie-analyse met verplichtingen en mogelijkheden voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Nest Kansenscan Leefklimaat

Kansenscan met impact van natuur op leefklimaat

Een kansenscan toonde welke verbeteringen er wenselijk waren om het leefklimaat te verbeteren in het projectgebied.

Dura Vermeer Blokje Opnieuw

Natuurinclusief ontwerp van groen en biotopen

Een natuurinclusief ontwerp werd gemaakt voor architectuur voor de dieren en groen om en op de gebouwen.

Gierzwaluw inbouwkast Nest architect

Natuurinclusief ontwerp van groen en biotopen

We verzorgden de technische tekeningen voor de details van het ontwerp met architectuur voor dieren.

Dura Vermeer Blokje Opnieuw

Productie van biobased voorzieningen

De nestkasten werden geproduceerd met duurzaam hout en afgewerkt passend bij de architectuur.

Informatie en groentips voor bewoners

Bewoners ontvingen een boekje met tips over beplanting en om ze aan te zetten om de natuur te gaan waarnemen.

Wil je meer informatie of samen aan de slag voor je project? Neem contact op!

Zullen we kennismaken?

We gaan graag in gesprek om te zien hoe we samen kunnen werken en hoe we kunnen helpen.

Nest realiseert een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: