Natuurinclusieve sloop-nieuwbouw met Struikroven

Logo Struikroven

Biodiversiteit laten groeien door de beplanting, grond en dieren een nieuwe plek te geven

Natuurinclusief = dieren en planten die kunnen blijven en kunnen groeien:

  • diersoorten worden beschermd tijdens de bouw;
  • groen blijft behouden voor de buurt;
  • meer permanente faunaverblijven;
  • meer vergroening van de tuinen en straat;
  • bewoners doen mee;
  • de impact wordt gemeten.

Stappenplan:

1. De buurt in kaart brengen

2. Informeren en activeren van de buurt

3. Mitigatie met behoud van wat er is

4. Renovatie en verrijking

5. Waarnemen en genieten met de buurt

Nest realiseert een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: