Architect voor de dieren

Nest realiseert een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving. Daarmee voldoet het bouwproject aan de richtlijnen voor natuurinclusief bouwen en aan de Wet Natuurbescherming.

Natuurinclusief advies, ontwerp en realisatie

Als ontwikkelaar, gebouweigenaar of bouwbedrijf heb je aan steeds meer eisen en wensen te voldoen rondom natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Dit zorgt vaak voor extra werk in het team.

Nest helpt met natuurinclusief advies, ontwerp op maat en met onze biobased producten. Zo creëren we kansen voor de natuur in ieder bouwproject door onze focus op biodiversiteit, klimaat-adaptatie en betrokken bewoners. Daarmee wordt de gebouwde omgeving leefbaarder voor mens en dier en voldoet het project aan de richtlijnen voor natuurinclusief bouwen en aan de Wet Natuurbescherming.

Kansen biodiversiteit en leefomgeving

We werken als schakel tussen bouwbedrijf, projectontwikkelaar, ecoloog, de architect en landschapsarchitect. Nest verbindt de verschillende wensen en ideeën tot een natuurinclusief concept dat past bij de kansen voor natuur in het gebied, het gemeentelijk beleid, en de creativiteit van de architecten. 

Wat wij toevoegen aan het team:

Onze aanpak

Kansenscan

Een data-analyse van de projectlocatie met o.a. inzicht in lokale biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij delen we onze kennis van verplichtingen en mogelijkheden vanuit de wetgeving en het gemeentelijke beleid.

Projectadvies

We passen onze kennis op het gebied van natuurinclusief ontwerpen en de kansenscan toe op de projectplannen en ontwerpen om deze natuur-inclusiever, leefbaarder en kansrijker te maken.

Ontwerpen

We kunnen natuur-inclusieve oplossingen op maat ontwerpen passend bij de architectuur van het project, deze technisch uitwerken, en voorstellen voor duurzame en circulaire materialisatie doen.

Realiseren

We verzorgen desgewenst de productie en realisatie van de faunavoorzieningen en natuur-inclusieve oplossingen met biobased en circulaire materialen.

Locatie en kansenscan natuurinclusief bouwen - Nest
Gierzwaluw inbouwkast Nest architect
Dura Vermeer Blokje Opnieuw Natuurinclusief

Vraag een kansenscan aan

Wil je je bouwproject natuurinclusief ontwerpen en bouwen, en wil je beter begrijpen wat er mogelijk is voor jouw specifieke project? Vraag een kansenscan aan waarbij we onze kennis en data-analyse toepassen op jouw bouwproject. We kunnen hier ook de verplichte ecologische quickscan bij laten uitvoeren.

Natuur-inclusieve toepassingen, circulair en biobased

Tijdelijke nestkasten en vleermuiskasten realiseren
Alternatieve verblijfplaatsen voor o.a. gierzwaluwen, vleermuizen en huismussen
Paalkasten architectuur voor de dier
Vrijstaande, biobased objecten met architectuur passend bij de omgeving
Infrastructuur voor de dieren
Het ontwerpen en realiseren van infrastructuren en groene restaurants

Wat we wel en niet voor je kunnen doen

Onze klanten

Dit zijn enkele van onze klanten waar we reuzetrots op zijn. We zetten jou er ook graag bij.
Dura Vermeer logo
BPD logo
Gemeente Nijkerk logo
Logo Citydeveloper-s
KP Adviseurs logo
Local projectontwikkeling logo
BAM logo
Logo WDW Ontwikkelend Beheer

Wil je vrijblijvend kennismaken? Neem contact op!

Bij steeds meer bouwprojecten is het gewenst of zelfs verplicht om natuur-inclusieve maatregelen te nemen. Een natuurvriendelijke omgeving is daarnaast ook veel prettiger om in te wonen.

Wil je weten hoe je de natuur mee kunt nemen in jouw bouwproject? Neem contact op!

Nest logo met tagline wit

Nest realiseert een beter leefklimaat en meer biodiversiteit in de gebouwde omgeving.

Contact

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: