Natuurinclusief bouwen met Nest

Onze natuur-inclusieve kansenscans en ontwerpen realiseren een beter leefklimaat voor mens en dier in de gebouwde omgeving en helpen de bouw versnellen.

Wil je weten hoe je de natuur mee kunt nemen in jouw bouwproject? Download ons gratis stappenplan en gebruik hem als checklist in iedere fase van de ontwikkeling.

Natuurinclusief bouwen

locatie-analyse | advies | ontwerp | ecologie

We zijn expert op het gebied van natuurinclusief bouwen. Nest helpt ontwikkelaars en gemeentes om het bouwproces te versnellen en een goede en gezonde leefomgeving te realiseren. Dit doen we door het concreet maken van de natuur-inclusieve maatregelen die relevant zijn voor de projectlocatie. De natuur zetten we in als oplossing om de gebouwde omgeving groener, klimaatbestendig en prettiger te maken voor mens en dier.

Onze aanpak bij natuur-inclusieve bouwprojecten

In onze natuur-inclusieve adviezen gaan we voor de maximale impact die de natuur kan brengen. Als basis gebruiken we hiervoor de locatie-specifieke data over biodiversiteit, het klimaat en de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij weten we een heleboel af van de richtlijnen voor natuurinclusief bouwen, beleid van gemeentes en de wet natuurbescherming.

Dit is hoe we een project aanpakken (maar er is nog veel meer mogelijk):

We starten met een locatieanalyse waarbij we de lokale ecologie en de kansen voor een betere leefomgeving in beeld brengen.

Meer informatie >

We inspireren hoe met de natuur positieve impact gerealiseerd kan worden, creëren een visie en geven praktisch toepasbaar advies aan de architecten.

Meer informatie >

We ontwerpen samen met de (landschaps)architecten natuur-inclusieve maatregelen om de gewenste impact te realiseren.

Meer informatie >

Onze bijdrage in een bouwproject of natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling

Nest verbindt de kansen voor natuur in het gebied, het gemeentelijk beleid, en de creativiteit van de architecten. Wat wij toevoegen aan gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten:
Natuurinclusief Bouwen en ontwerpen voor Huismussen | Nest

Vraag een locatie-analyse en kansenscan aan

Wil jij vroegtijdig inzicht in de mogelijkheden specifiek voor jouw project en op het gebied van wet natuurbescherming, waardoor je de risico’s op vertraging en extra kosten tijdens het bouwproces verminderd? Vraag een kansenscan aan waarbij we onze kennis en data-analyse van de locatie toepassen op jouw projectlocatie.

Wat we wel en niet voor je kunnen doen

Onze klanten die volop kansen zien in natuurinclusief bouwen

We werken graag met ontwikkelaars die groene en biodiverse leefomgevingen willen realiseren en die positief willen bijdragen aan een gezonde en groene gemeente; door natuurinclusief te bouwen; met (landschaps)architecten die meer willen doen voor de biodiversiteit dan alleen wat moet vanuit de wet natuurbescherming; en met gemeentes die een helder natuurinclusief beleid en duidelijke doelstellingen willen opstellen.

 

Dit zijn enkele van onze klanten waar we reuzetrots op zijn. We zetten jou er ook graag bij.

Dura Vermeer logo
BPD logo
Gemeente Nijkerk logo
City Developer-s logo
KP Adviseurs logo
Local projectontwikkeling logo
BAM logo
Logo WDW Ontwikkelend Beheer
Logo Eigen Haard
Logo Urban Climate Architects
Logo Ballast Nedam
Logo ASRE
gemeente Heemskerk logo
Vorm ontwikkelaar logo
Gemeente Den Haag logo
Provincie-Utrecht-logo
Zeeuwland wooncorporatie logo
Logo AM vastgoedontwikkeling
Logo Provincie Zuid-Holand | Nest Natuurinclusief bouwen en ontwerpen

Recente natuur-inclusieve bouwprojecten:

Local projectontwikkeling in Den Haag

Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw

Onderzoek koppelkansen energie, natuurinclusief en klimaatadaptief

Natuurinclusief ontwerp Blokje Opnieuw Dura Vermeer

Ambassadeurschap Natuurinclusief Bouwen

Kennis over natuurinclusief bouwen en ontwerpen

We delen onze kennis op het gebied van natuurinclusief bouwen op onze Kennis en tools-pagina. Daar vind je o.a. de verschillende natuur-inclusieve puntensystemen van gemeentes, de richtlijnen voor natuurinclusief ontwerpen per diersoort en onze checklist met het Bouwbesluit voor de dieren. Op de Nest Natuurinclusief linkedin-pagina delen we allerlei voorbeelden en tips over natuurinclusief bouwen, op Gebiedsontwikkeling.nu publiceerden we meerdere artikelen waaronder een “Spoedcursus Natuurinclusief Ontwikkelen”. Zo proberen we het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken om natuurinclusief te bouwen en iedere projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling als kans te zien om waardevolle natuur toe te voegen aan de gebouwde omgeving.

Meer weten over welke stappen een natuurinclusief bouwproject heeft?

Bij steeds meer bouwprojecten is het gewenst of zelfs verplicht om natuur-inclusieve maatregelen te nemen. Een natuurvriendelijke omgeving is daarnaast ook veel prettiger om in te wonen en verblijven. 

 

Wil je weten hoe je de natuur mee kunt nemen in jouw bouwproject? Download ons gratis stappenplan en gebruik hem als checklist in iedere fase van de ontwikkeling.

Neem contact op met Nest​

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en ontwerpen favicon

Gratis stappenplan en checklist

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te bouwen? Download het gratis stappenplan en de checklist om in iedere fase van het bouwproject aan de slag te gaan.